Ordubadi M. S. Qılınc və qələm: I hissə (2005)

Ordubadi M. S. Qılınc və qələm: I hissə (2005)


Ordubadi M. S. Qılınc və qələm. Birinci hissə. Bakı: Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2005, 344 s. ISBN 9952-418-81-4

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 26.3 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Yazıçının tarixi romanlarından sonuncu olan “Qılınc və qələm”də böyük Azərbaycan sairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrün geniş, hərtərəfli mənzərəsi yaradılmışdır. Tarixi sənədliliklə bədii təxəyyülün ustalıqla əlaqələndirildiyi romanın birinci hissəsində iki qəhrəmana daha geniş yer verilmişdir. Bunlardan biri Nizami, digəri isə Fəxrəddindir. Kitabda Nizaminin fikri-bədii təkamülündə rol oynayan şəxsiyyətlərin bədii surətləri də diqqəti cəlb edir.