Skandinav dastanları (2006)

Skandinav dastanları (2006)


Skandinav dastanları. Rus dilindən tərcümə edəni: Y. Əzimzadə. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2006, 248 s. ISBN 978-9952-34-013-6

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 19.5 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Skandinav əsatiri, Skandinav allahları haqqında dastanlar təkcə Avropada deyil, eyni zamanda bütün dünyada tanınmış, daha diqqətəlayiq və qədim dövrün mənzərələrini özünəməxsus şəkildə əks etdirən xalq ədəbiyyatı nümunələridir.
    Bu topluya xeyirxah kral Qulli, müdrik Odin, Yer allahının oğlu Tor, dənizçi Völlünd, qüvvətli və mərd Siqmund, ucaboylu, pəhləvan cüssəli Siqurd və digər əfsanəvi personajlar haqqında dastanlar daxil edilmişdir..