Xəlilli F. S. Qədim Nərgizava və Gəgəli (2003)

Xəlilli F. S. Qədim Nərgizava və Gəgəli (2003)


Xəlilli F. S. Qədim Nərgizava və Gəgəli. Elmi redaktor: F. L. Osmanov. Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2003, 41 s. 

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.52 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Kitabda qədim Nərgizava abidəsinin, Oğuz–Axtaçı obasının və Gəgəli kəndinin tarixi elmi cəhətdən araşdırılır. Tədqiqatçılar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.