Ələkbərli Ə. Y. Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti. 1–ci kitab: İrəvan çuxuru (2009)

Ələkbərli Ə. Y. Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti. 1–ci kitab: İrəvan çuxuru (2009)
Ələkbərli Ə. Y. Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti. 1–ci kitab: İrəvan çuxuru (Vedibasar, Gərnibasar, Zəngibasar və İrəvan şəhəri). Redaktoru və ön sözün müəllifi: N. Cəfərov. Bakı: “Ağrıdağ” nəşriyyatı, 2009, 192 s. ISBN 978-9952-81008-99

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.97 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀