Abışov V. Ş. Azərbaycanlıların soyqırımı: 1917–1918–ci illər (2007)

Abışov V. Ş. Azərbaycanlıların soyqırımı: 1917–1918–ci illər (2007)
Abışov V. Ş. Azərbaycanlıların soyqırımı: 19171918ci illər. Elmi redaktor: H. S. Əzimov, İ. S. Məmmədov. Bakı: “Nurlan” NPM, 2007, 176 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.26 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Monoqrafiyada Birinci Dünya müharibəsinin gedişində (1914–1918–ci illər) Qərb dövlətləri və eləcə də Rusiyanın köməyi sayəsində Türkiyə və Azərbaycan torpaqları hesabına erməni dövləti yaratmaq xülyası ilə dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törədən, Bakı Xalq Komissarları Soveti və Sentrokaspi diktaturası dövründə də azərbaycanlıları amansızcasına qətlə yetirən, onları atababa torpaqlarından zorla qovan, əmlaklarını qarət edən, evlərini yandıran, mədəniyyət abidələrini dağıdan ermənilərin cinayətkar əməlləri tutarlı arxiv sənədləri və materiallara istinadən araşdırılır.