İsgəndərli A. Azərbaycan həqiqətləri: 1917–1920 (2012)


İsgəndərli A. Azərbaycan həqiqətləri: 1917–1920. Rəyçi və ön sözün müəllifi: C. Makkarti. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 228 s. ISBN 978-9952-8176-0-7

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 4.17 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀

Annotasiya: Kitabda erməniləri Cənubi Qafqazda məskunlaşması, onların Osmanlı imperiyasının tərkibində fəaliyyəti, Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi, Zaqafqaziya Komissarlığı, Zaqafqaziya Syemi, 1918–1920–ci illərdə erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran, Zəngəzur, İrəvan, Urmiya, Maku və Xoyda türk–müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən soyqırımlar, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Tiflis dövrü, Bakı Xalq Komissarları Sovetinin antiazərbaycan siyasəti, ingilis qüvvələrinin Bakıya daxil olması, Azərbaycan parlamentinin təşkili, AXC–nin daxili və xarici siyasəti, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Paris Sülh Konfransında iştirakı, AXC–nin Sovet Rusiyası tərəfindən işğalı mövcud arxiv sənədləri və qərb müəlliflərinin əsərləri əsasında tədqiq edilmişdir.