İsmayılov H., Ələkbərli Ə., Qaraqoyunlu E. Türk mənşəli erməni soyadları (2011)

İsmayılov H., Ələkbərli Ə., Qaraqoyunlu E. Türk mənşəli erməni soyadları (2011) pdf


İsmayılov H., Ələkbərli Ə., Qaraqoyunlu E. Türk mənşəli erməni soyadları. Redaktor: İ. Abbaslı. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2011, 254 s. ISBN 978-9952-81089-9

File format: PDF
File size: 1.42 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀