Mary Study Slater. Altın Bağ: Mustafa Kemal’in Yaşamı Üzerine Bir Roman (2015)


Mary Study Slater. Altın Bağ: Mustafa Kemal’in Yaşamı Üzerine Bir Roman. İngilizceden çeviri: Kahraman Türel Uluocak; Önsöz: Sinan Meydan. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015, 585 s. ISBN 978-605-9093-07-1

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 9.41 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀