Mirzəyev H. İ. Əsərləri. I cild: Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı (2004)

Mirzəyev H. İ. Əsərləri. I cild: Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı (2004)


Mirzəyev H. İ. Əsərləri. I cild: Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı. Redaktorlar: B. Budaqov, N. Cəfərov, S. Məmmədov, B. Xəlilov, İ. Məmmədov, Ə. Ələkbərli. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2004, 855 s. ISBN 5-8066-1636-3

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.23 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Monoqrafiya Dərələyəz mahalının tarixi coğrafiyasına həsr olunmuşdur. Burada son iki əsr müddətində Dərələyəzdə yaşayan azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qanlı cinayətlərdən, soyqırımlardan danışılır, azərbaycanlıların öz doğma yurdundan dəfələrlə, dönə–dönə zorla qovulmasından, deportasiya olunmasından söhbət açılır, onlara məxsus tariximədəni abidə və yaşayış məskənlərinin dağıdılıb viran edilməsi və bir sıra digər məsələlər oxucuların nəzərdiqqətinə çatdırılır. Dərələyəz mahalına aid tərtib edilmiş xəritə, kitabda verilmiş faktlar, cədvəllər, siyahılar bu torpaqların yalnız və yalnız Azərbaycan xalqına məxsus olduğunu bir daha isbata yetirir.