Molla Pənah Vaqif. Əsərləri (2004)

Molla Pənah Vaqif. Əsərləri (2004)


Molla Pənah Vaqif. Əsərləri. Tərtib edən və ön sözün müəllifi: H. Araslı. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2004, 264 s. ISBN 9952-418-01-6

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.53 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀