Nəbibəyli Z. İ. Zəngəzurun altun tacı Laçın (2009)

Nəbibəyli Z. İ. Zəngəzurun altun tacı Laçın (2009)
Title:Zəngəzurun altun tacı Laçın
Author:Ziyadxan İsrafil oğlu Nəbibəyli
Translator:
Editor:Elmi redaktor: F. Süleymanov; Redaktor: A. Rəhimov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:UniPrint
Year:2009
Pages:270
ISBN:9789952440154
File:PDF, 1.67 MB
Download:Click here
Nəbibəyli Z. İ. Zəngəzurun altun tacı Laçın. Elmi redaktor: F. Süleymanov; Redaktor: A. Rəhimov. Bakı: UniPrint, 2009, 270 s. ISBN 9789952440154

Annotasiya: Bu tarixi–etnoqrafik kitabda Laçının dünənindən, bu günündən, adət–ənənələrindən, kulinariyasından söhbət açılır.