Qəmərli M. Ə. Atalar sözü (2003)

Qəmərli M. Ə. Atalar sözü (2003) pdf


Qəmərli M. Ə. Atalar sözü. Transliterasiya və sözlüyün müəllifi: R. Xəlilov; Ön sözün müəllifi: İ. Abbaslı; Elmi redaktor: H. İsmayılov; Nəşrinə məsul: Ə. Ələkbərli. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2003, 56 s. ISBN 586874-032-7

File format: PDF
File size: 2.06 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀