Zeynalabdin Marağayi. İbrahim bəyin səyahətnaməsi (2006)

Zeynalabdin Marağayi. İbrahim bəyin səyahətnaməsi (2006)
Title:İbrahim bəyin səyahətnaməsi
Author:Zeynalabdin Marağayi
Translator:Farscadan tərcümə edəni və ön sözün müəllifi: Həmid Məmmədzadə
Editor:Farscadan tərcümənin redaktoru: Həmzə Xoşginabi
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Avrasiya press”
Year:2006
Pages:456
ISBN:9952421883, 9789952421880
File:PDF, 10 MB
Download:Click here

Zeynalabdin Marağayi. İbrahim bəyin səyahətnaməsi. Farscadan tərcümə edəni və ön sözün müəllifi: H. Məmmədzadə; Farscadan tərcümənin redaktoru: H. Xoşginabi. Bakı: “Avrasiya press”, 2006, 456 s. ISBN 9952421883, ISBN 9789952421880

Annotasiya: Demokratik bədii nəsr tariximizə realist roman janrının ilk nümunələrindən biri kimi daxil olmuş Zeynalabdin Marağayinin “İbrahim bəyin səyahətnaməsi” romanı İranda, o cümlədən Güney Azərbaycanda baş vermiş 1905-1911-ci illər inqilabının zehni zəminin hazırlanmasında çox qiymətli bədii salnamədir.