Altay xalqları (1996)

Altay xalqları (1996)
Title:Altay xalqları
Author:Yaqub Mahmudlu, Cu Honq Conq, Nuşirəvan Məhərrəmli, Kərəm Məmmədli
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
Year:1996
Pages:96
ISBN:555201670X
File:PDF, 31.9 MB
Download:Click here

Yaqub Mahmudlu, Cu Honq Conq, Nuşirəvan Məhərrəmli, Kərəm Məmmədli. Altay xalqları. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1996, 96 s. ISBN 555201670X

Annotasiya: Kitabda oxuculara müasir Altay xalqları, onların soykökləri, dinləri, irqi mənsubiyyətləri, adət-ənənələri, tarixi keçmişləri, müasir durumları və bir çox başqa məsələlər barədə yığcam məlumat verilir.