Azərbaycan folkloru antologiyası. X kitab: İrəvan çuxuru folkloru (2004)

Azərbaycan folkloru antologiyası. X kitab: İrəvan çuxuru folkloru (2004) pdf


Azərbaycan folkloru antologiyası. X kitab (İrəvan çuxuru folkloru). Toplayıb tərtib edənlər, ön sözün və izahların müəllifi: H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; Redaktor: İ. Abbaslı. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2004, 473 s. ISBN 5868740327

File format: PDF
File size: 30.2 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀