Nağı Keykurun. Nağıbəy Şeyxzamanlının xatirələri və istiqlaliyyət fədailəri (2007)

Nağı Keykurun. Nağıbəy Şeyxzamanlının xatirələri və istiqlaliyyət fədailəri (2007) pdf


Nağı Keykurun. Nağıbəy Şeyxzamanlının xatirələri və istiqlaliyyət fədailəri. Bakı: Təknur, 2007, 148 s.

File format: PDF
File size: 1.77 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Təqdim olunan «Nağı bəy Şeyxzamanlının xatirələri və istiqlaliyyət fədailəri» kitabında Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda keçilən çətin yollardan bəhs olunur. Kitab «Nağı bəy Şeyxzamanlının xatirələri» yerləşdirilmiş əsas hissə və istiqlaliyyət fədailərindən bəhs edən hissədən ibarətdir. Əsas hissə olan «Nağı bəy Şeyxzamanlının xatirələri» bir neçə dəfə nəşr edilmiş (İstanbul 1967, Bakı 1997) və 2007-ci ildə tərəfimizdən yenidən yığılaraq oxuculara təqdim olunmuşdur. «İstiqlaliyyət fədailəri» adlı ikinci hissədə həmin dövrə aid bir çox önəmli məlumatlar müxtəlif ədəbiyyatlardan istifadə olunaraq toplanmışdır. Bu hissədə müxtəlif sxemlər və şəkillər verilmişdir. Kitabı nəşrə hazırlamaqda məqsədimiz Nağı bəy Şeyxzamanlının inamını doğrultmaq, xalqımızın istiqlalı uğrunda fədakarcasına çalışmış insanların keçdiyi yolu fəxrlə xatırlamaq, iftixar hissi ilə dolu tariximizi gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. Tariximizdən gələn bu inamımızı gələcək nəsillərin də yaşadacağına inanırıq. İnanırıq ki, istiqlal eşqi ilə dolu bu fikirlər daim yaşayacaq.