Peter B. Golden. Türk halkları tarihine giriş (2007)

Peter B. Golden. Türk halkları tarihine giriş (2007)
Title:Türk halkları tarihine giriş: Ortaçağ ve Erken Yeniçağ’da Avrasya ve Ortadoğu’da etnik yapı ve devlet oluşumu. 2. Baskı
Author:Peter B. Golden
Translator:Osman Karatay
Editor:
Language:Turkish
Series:KaraM yayınları: 1, Ortaçağ kitaplığı: 1
Place:Çorum
Publisher:KaraM Yayıncılık
Year:2007
Pages:XVI, 576
ISBN:9756467207
File:PDF, 10.3 MB
Download:Click here
Peter B. Golden. Türk halkları tarihine giriş: Ortaçağ ve Erken Yeniçağ’da Avrasya ve Ortadoğu’da etnik yapı ve devlet oluşumu. 2. Baskı. Çeviren: Osman Karatay; KaraM yayınları: 1, Ortaçağ kitaplığı: 1. Çorum: KaraM Yayıncılık, 2007, XVI+576 s. ISBN 9756467207

Leave a Comment