Səfərli F. Y. Ordubad şəhərinin müsəlman epiqrafik abidələri (2009)

Səfərli F. Y. Ordubad şəhərinin müsəlman epiqrafik abidələri (2009) pdf


Səfərli F. Y. Ordubad şəhərinin müsəlman epiqrafik abidələri. Elmi redaktoru: M. S. Nemət. Bakı: “MBM” mətbəəsi, 2009, 191 s. ISBN 978-9952-29-043-4

File format: PDF
File size: 44 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀