Vəlixanlı N. M. Azərbaycan VII–XII əsrlərdə (2016)

Vəlixanlı N. M. Azərbaycan VII–XII əsrlərdə (2016) pdf


Vəlixanlı N. M. Azərbaycan VII–XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, şərhlər. Bakı: “Elm və təhsil”, 2016, 480 s. ISBN 978-9952-8176-8-3

File format: PDF
File size: 87.7 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀