Arif Tekin. Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Muhammed’in Ölümü (2011)

Arif Tekin. Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Muhammed'in Ölümü (2011) pdf


Arif Tekin. Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Muhammed’in Ölümü. Ankara: Yurt Kitap–Yayın, 2011, 375 s. ISBN 978-975-9025-88-5

File format: PDF
File size: 7.97 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

    Başta Kur’an olmak üzere, Islami kesimce kabul görmüş kaynaklar kullanılarak hazırlanan bu kitap, ağırlıklı olarak Hz. Muhammed’in ölümünü konu almaktadır. İslam peygamberinin ölümüyle ilgili farklı bilgiler mevcuttur; en yakın çevresinin Tebrik ve Veda haccında ona iki kez suikast girişiminde bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca Hayber savaşında Yahudi bir kadının kendisine verdiği “Zehirli Yemek” olayı da ortadadır. En önemlisi de Ebubekir ve Ömer’in, iktidarı ele geçirmek için kızları Ayşe ve Hafsa aracılığıyla ona verdikleri zehirli ilaç olayıdır… Bu konuda var olan bilgi ve kanıtlar sunuluyor. Verilen bu bilgilere bakınca da Hz. Muhannned’in ölümünün normal olmadığı; tersine, siyasi bir cinayete maruz kaldığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Ayrıca bu çalışmada, Ebubekir ve Ömer’in ölümlerinin yanı sıra, Osman’ın Müslümanlar tarafından feci şekilde katledilmesine, nedenleriyle birlikte genişçe yer veriliyor. Başta Hz. Muhammed olmak üzere İslam’ın lider kadrosuna karşı, yine İslam’ın meşhur şahsiyetleri tarafından düzenlenen suikast ve cinayetleri okuyan insanlar; bu da nerden çıktı, saçma şeyler diyebilir; ancak işlenen kanıtlar çok güçlü. Kaldı ki dünya tarihi bu gibi tirkaranlık cinayetlerin örnekleriyle dolu.