Cornelius Tacitus. Germania (2016)

Cornelius Tacitus. Germania (2016) pdf


Cornelius Tacitus. Germania (De origine et situ Germanorum / Germania Halklarının Kökeni ve Yerleşim Yeri). Latinceden çeviren: Mine Sarucan. İstanbul: Alfa Yayınları, 2016, 89 s. ISBN 978-605-171-288-8

File format: PDF
File size: 2.73 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

    Daha çok Historiae ve Annales adlı büyük tarih eserleriyle tanınan Romalı ünlü tarihçi ve devlet adamı Cornelius Tacitus’un (İS 56–117) İS 98 yılında kaleme aldığı elinizdeki eser, antikçağda Germania bölgesinde yaşayan halkların, kabile ve kavimlerin kökenini araştırıp yaşadıkları coğrafyanın sınırlarını çizen, ayrıca söz konusu halkların Romalılara yabancı gelen ilginç gündelik yaşam tarzlarını, yeme içme kültürlerini, eğitim anlayışlarını, kısacası bütün gelenek göreneklerini en ince ayrıntılarıyla betimleyen etnografik bir incelemedir. Bu eser sayesinde Roma’nın kendinden olmayan halklara, yani “ötekilere” yaklaşımı, Romalı bir aydının hitabet sanatının incelikleriyle örülü zarif üslubuyla tarihin ölümsüz aynasına yansımıştır.