József Laszlovszky and others. The economy of medieval Hungary (2018)

József Laszlovszky and others. The economy of medieval Hungary (2018) pdf


József Laszlovszky, Balázs Nagy, Péter Szabó, András Vadas. The economy of medieval Hungary. Series: East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, Volume: 49. Leiden–Boston: Brill, 2018, XXVI+640 p. ISBN 9789004310155

File format: PDF
File size: 10.7 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

    The Economy of Medieval Hungary is the first concise, English-language volume about the economic life of medieval Hungary. It is a product of the cooperation of specialists representing various disciplines of medieval studies, including archaeologists, archaeozoologists, specialists in medieval demography, historical hydrologists, climate and environmental historians, as well as archivists and church historians. The twenty-five chapters of the book focus on structures of medieval economy, different means and ways of human-nature interactions in production, and offer an overview of the different spheres of economic life, with a particular emphasis on taxation, income and commercial activity. Thanks to its interdisciplinary character, this volume is a basic handbook for the history of economy, production and material culture. 
    Contributors are Krisztina Arany, László Bartosiewicz, Zoltán Batizi, Anna Zsófia Biller, Péter Csippán, László Daróczi-Szabó, Márta Daróczi-Szabó, István Draskóczy, István Feld, László Ferenczi, Erika Gál, Márton Gyöngyössy, István Kenyeres, István Kováts, András Kubinyi, Kyra Lyublyanovics, Árpád Nógrády, Éva Ágnes Nyerges, István Petrovics, Zsolt Pinke, Beatrix F. Romhányi, Katalin Szende, László Szende, Magdolna Szilágyi, Csaba Tóth, and Boglárka Weisz.

Related posts:

İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)
Mohaç esiri Bartholomaeus Georgiević (1505-1566) ve Türklerle ilgili yazıları (1998)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 2. Cilt (2003)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 1. Cilt (2006)
L. N. Gumilëv. Hunlar (2005)
Камалов А. К. Древние уйгуры: VIII—IX вв. (2001)
Камалов А. К. Тюрки и иранцы в Танской империи (2017)
Экозьянц Ф. В. «Исраэл Ори. Ларец Пандоры». Книга 1: Персия (2020)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome III (1855)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. II (1962)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. I (1958)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Önder Kaya. Tanzimat'tan Lozan'a Azınlıklar (2004)
Ali Güler. Osmanlıdan Cümhuriyete Azınlıklar (2003)
Fuat Dündar. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar (2000)
Fuat Dündar. Modern Türkiye'nin Şifresi: İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği, 1913–1918 (20...