Thomas S. Kuhn. Kopernik Devrimi: Batı Düşüncesinin Gelişiminde Gezegen Astronomisi (2007)

Thomas S. Kuhn. Kopernik Devrimi: Batı Düşüncesinin Gelişiminde Gezegen Astronomisi (2007) pdf


Thomas S. Kuhn. Kopernik Devrimi: Batı Düşüncesinin Gelişiminde Gezegen Astronomisi. İngilizce Aslından Çevirenler: Halil Turan, Dursun Bayrak, Sinan Kadir Çelik; Yayıma Hazırlayan: Senem Timuroğlu. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2007, 476 s. ISBN 978-975-533-566-7

File format: PDF
File size: 8.86 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀