Arif Tekin. Kur’an’ın Tarihçesi ve Yazım Serüveni (2019)

Arif Tekin. Kur'an'ın Tarihçesi ve Yazım Serüveni (2019) pdf


Arif Tekin. Kur’an’ın Tarihçesi ve Yazım Serüveni. 3. Baskı. Berfin Yayınları: 256, Araştırma–İnceleme: 98. İstanbul: Berfin Yayınları, 2019, 233 s. ISBN 978-605-4399-62-8

File format: PDF
File size: 1.96 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀