Azərbaycan tarixi xəritələri (1994)

Azərbaycan tarixi xəritələri (1994) pdf


Azərbaycan tarixi xəritələri. Tərtib edənlər: İ. Süleymanov, V. Sultanova, T. Bağırova, A. Səmədzadə. Bakı: “Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB, 1994, 24 s.

File format: PDF
File size: 9.86 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀