Ekrem Memiş. Eskiçağda Mezopotamya (2015)

Ekrem Memiş. Eskiçağda Mezopotamya (2015)
Title:Eskiçağda Mezopotamya: En Eski Çağlardan Asur İmparatorluğu’nun Yıkılışına Kadar. Gözden Geçirilmiş 3. Baskı
Author:Ekrem Memiş
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Bursa
Publisher:Ekin Yayınevi
Year:2015
Pages:XII, 321
ISBN:9786053270959
File:PDF, 3.47 MB
Download:Click here
Ekrem Memiş. Eskiçağda Mezopotamya: En Eski Çağlardan Asur İmparatorluğu’nun Yıkılışına Kadar. Gözden Geçirilmiş 3. Baskı. Bursa: Ekin Yayınevi, 2015, XII+321 s. ISBN 9786053270959

Mezopotamya’nın jeopolitik konumu
Sümerlerden önce Mezopotamya
Sümerlerin Mezopotamya ya gelişi ve tarihi devirlerin başlaması
Er sülaleler devri ( MÖ.2850 – 2350 )
Akkadlar çağında Mezopotamya ( MÖ.2350 – 2150 )
Mezopotamya tarihinin birinci ara devre ( MÖ.2150-2060 )
III. ur sülalesi ( MÖ.2160-1960 )
İsin – larsa devri ( MÖ.1960-1750 )
Eskiçağda babil
Sümerler devrinden eski babil devletinin sonuna kadar Mezopotamya kültürü
Asur devletleri zamanında Mezopotamya