Félix Nève. Étude sur Thomas de Medzoph, et sur son histoire de l’Arménie au XVe siècle (1855)

Félix Nève. Étude sur Thomas de Medzoph, et sur son histoire de l'Arménie au XVe siècle (1855) pdf


Étude sur Thomas de Medzoph, et sur son histoire de l’Arménie au XVe siècle, d’après deux manuscrits de la Bibliothèque impériale par Félix Nève. Extrait №13 de l’année 1855 du Journal asiatique. Paris: Imprimerie Impériale, [1855] MDCCCLV, 61 p.

File format: PDF
File size: 2.08 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Related posts:

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Jean-Paul Roux. Aksak Timur: İslamın kutsal savaşçısı (1994)
Jean-Paul Roux. Babur: Büyük Moğolların tarihi (2008)
Cherefeddin Ali. The history of Timur-Bec. Vol. II (1723)
Cherefeddin Ali. The history of Timur-Bec. Vol. I (1723)
Ahmedis Arabsiadæ Vitæ & rerum gestarum Timuri (1636)
Ahmed Ibn Arabshah. Tamerlane, or, Timur, the great amir (1936)
Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур. II китоб (1992)
Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур. I китоб (1992)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)
Mohaç esiri Bartholomaeus Georgiević (1505-1566) ve Türklerle ilgili yazıları (1998)
Дневник Закария Акулисского (1939)
Повествование вардапета Аристакеса Ластивертци (1968)
Robert W. Thomson. Rewriting Caucasian history (1996)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Симеон Лехаци. Путевые заметки (1965)
Экозьянц Ф. В. «Исраэл Ори. Ларец Пандоры». Книга 1: Персия (2020)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome III (1855)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. II (1962)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. I (1958)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)