İrəvan əyalətinin Kameral təsviri. I cild: İrəvan şəhərinin Kameral təsviri (2018)

İrəvan əyalətinin Kameral təsviri. I cild: İrəvan şəhərinin Kameral təsviri (2018) pdf


İrəvan əyalətinin Kameral təsviri. I cild: İrəvan şəhərinin Kameral təsviri. Lahiyə rəhbəri, ön sözün müəllifi və elmi redaktor: Y. Mahmudov; Tərcümə, tərtib və giriş mətninin müəllifi: N. Əhmədli; Məsul redaktor: İ. Məmmədova. Bakı: “Turxan” NPB, 2018, 328 s.

File format: PDF
File size: 1.55 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Kitaba daxil edilən 1831–ci il ildə İ. Şopenin rəhbərliyi ilə qeydiyyatçı katib A. Rıjkov tərəfindən tərtib edilmiş 3 kameral təsvirdə qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanın əhalisinin adbaad siyahısı, etnik, sosial tərkibi, yaşı, məşğuliyyəti, sayı, ödədiyi vergilərlə yanaşı, İrəvan şəhərindəki binalar, məhəllələr, meydanlar, çaylar, yollar, bağlar və s. ətraflı təsvir edilmiş, İrəvan şəhəri tam inventarlaşdırılmışdır.