Jean Bottéro. Eski Yakındoğu (2005)

Jean Bottéro. Eski Yakındoğu (2005) pdf


Jean Bottéro. Eski Yakındoğu: Sümer’den Kutsal Kitap’a. Türkçesi: Adnan Kâhiloğulları, Pınar Güzelyürek, Lale Arslan Özcan. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2005, 293 s. ISBN 975-298-163-1

File format: PDF
File size: 8.53 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Related posts:

Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2015)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2007)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Helmut Uhlig. I sumeri (1981)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)
Mohaç esiri Bartholomaeus Georgiević (1505-1566) ve Türklerle ilgili yazıları (1998)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 2. Cilt (2003)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 1. Cilt (2006)
L. N. Gumilëv. Hunlar (2005)
Камалов А. К. Древние уйгуры: VIII—IX вв. (2001)
Камалов А. К. Тюрки и иранцы в Танской империи (2017)
S. G. Klyashtorny, T. İ. Sultanov. Kazakistan: Türkün üç bin yılı (2004)
Экозьянц Ф. В. «Исраэл Ори. Ларец Пандоры». Книга 1: Персия (2020)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии (1988)
Милославский Г. В. Ибн Баттута (1974)
Тимофеев И. В. Ибн Баттута (1983)
Voyages d'Ibn Batoutah. Index alphabétique (1859)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome IV (1858)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome III (1855)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome II (1854)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome I (1853)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. III (1971)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. II (1962)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. I (1958)