Reşat Genç. Karahanlı Devlet Teşkilâtı (1981)

Reşat Genç. Karahanlı Devlet Teşkilâtı (1981) pdf


Reşat Genç. Karahanlı Devlet Teşkilâtı (XI. Yüzyıl): Türk Hakimiyet Anlayışı ve Karahanlılar. Kültür Bakanlığı Yayınları: 373, Araştırma ve İnceleme Eserleri Serisi: 9. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, 372 s.

File format: PDF
File size: 8.93 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀