Zəngilanlı O., Rəhimoğlu A. Zəngilan: tarixi, coğrafiyası, iqtisadiyyatı (2015)

Zəngilanlı O., Rəhimoğlu A. Zəngilan: tarixi, coğrafiyası, iqtisadiyyatı (2015) pdf


Zəngilanlı O., Rəhimoğlu A. Zəngilan: tarixi, coğrafiyası, iqtisadiyyatı. Elmi redaktor: M. S. Həsənov. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2015, 124 s.

File format: PDF
File size: 15.8 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Qeyd: 17 dekabr 1926–ci ildə SSRİ–də əhalinin ilk siyahıyaalınması aparılmışdır. Bu siyahıyaalınmada Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikasının tərkibinə daxil olan Azərbaycan SSR əhalisi də siyahıya alınmışdır. Kitabın 89–93–cü səhifələrində Cəbrayıl qəzası Zəngilan dairəsinə daxil olan kənd sovetliklərinin və bu sovetliklərdə yerləşən kəndlərin 1926–cı il Ümumsovet əhali siyahıyaalınması yekunlarına əsasən hər birinin ayrılıqda etnik və gender tərkibini görəcəksiz. Vurğulayaq ki, siyahıyaalınma zamanı Zəngilan dairəsində şəhər statusu daşayan yaşayış məntəqəsi olmamışdır, belə ki, dairənin daxil olduğu Cəbrayıl qəzasında qəza mərkəzi Cəbrayıl şəhəri xaric digər 298 yaşayış məntəqəsinin hamısı kəndlər idi.