Қайдаров Ә. Т., Оразов М. О. Түркологияға кіріспе (1985)

Қайдаров Ә. Т., Оразов М. О. Түркологияға кіріспе (1985) pdf


Қайдаров Ә. Т., Оразов М. О. Түркологияға кіріспе. Алматы: Мектеп, 1985, 166 б.

File format: PDF
File size: 26.4 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


«Түркологияға кіріспе» оқу құралының негізгі мақсаты – бағдарламада көрсетілгендей: студенттерге түркі тілдерінің зерттелу тарихынан, олардың топтастырылуы мен өзара жіктелуі жайынан мағлұмат беру, әрбір түркі тілінің өзіндік ерекшеліктерімен таныстыру, олардың бір-бірінен алыс-жақындығын ажырата білуді үйрету т. б. Сонымен қатар «Түркологияға кіріспе» оқу құралы ана тілін және оның тарихы бойынша оқылатын курстары мен «Жалпы тіл білімі» деп аталатын пәнді жете меңгеруге септігін тигізеді; сондай-ақ бұл құрал филология пәндерін өзіне мамандық етем деуші жас талапкерлерге бұл саланы тереңірек тексеріп, ғылыми жүйемен тарата білуіне жол сілтейді деп сенеміз.