Abbasova E. İ. Şirvan orta əsrlərdə, IX–XVII əsrlər (2019)

Abbasova E. İ. Şirvan orta əsrlərdə, IX–XVII əsrlər (2019) pdf


Abbasova E. İ. Şirvan orta əsrlərdə (IX–XVII əsrlər): Hacıqabul, Kürdəmir, Salyan rayonları və Şirvan şəhərinin arxeoloji materialları əsasında. Elmi redaktor: A. M. Məmmədov; AMEA AEİ. Bakı: “Sabah” nəşriyyatı, 2019, 181 [33] s.

File format: PDF
File size: 18.7 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Oxuculara təqdim olunan monoqrafiyada IX–XVII əsrlərdə Şirvanın cənub–şərq ərazisində yerləşən orta əsr yaşayış yerləri, bölgənin iqtisadi, siyasi, dini, mədəni həyatı haqqında geniş məlumat verilir. Yazılı mənbə məlumatları, çoxsaylı arxeoloji material və etnoqrafik müşahidə ərazinin təbii–coğrafi şəraiti və etnik tərkibi araşdırılıb. Çapa təqdim olunan monoqrafiya tarixçilər, arxeoloqlar, etnoqraflar, sənətşünaslar və ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulub.