Abbasova E. İ. Şirvan orta əsrlərdə, IX–XVII əsrlər (2019)

Abbasova E. İ. Şirvan orta əsrlərdə, IX–XVII əsrlər (2019) pdf


Abbasova E. İ. Şirvan orta əsrlərdə (IX–XVII əsrlər): Hacıqabul, Kürdəmir, Salyan rayonları və Şirvan şəhərinin arxeoloji materialları əsasında. Elmi redaktor: A. M. Məmmədov; AMEA AEİ. Bakı: “Sabah” nəşriyyatı, 2019, 181 [33] s.

File format: PDF
File size: 18.7 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Oxuculara təqdim olunan monoqrafiyada IX–XVII əsrlərdə Şirvanın cənub–şərq ərazisində yerləşən orta əsr yaşayış yerləri, bölgənin iqtisadi, siyasi, dini, mədəni həyatı haqqında geniş məlumat verilir. Yazılı mənbə məlumatları, çoxsaylı arxeoloji material və etnoqrafik müşahidə ərazinin təbii–coğrafi şəraiti və etnik tərkibi araşdırılıb. Çapa təqdim olunan monoqrafiya tarixçilər, arxeoloqlar, etnoqraflar, sənətşünaslar və ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulub.

Related posts:

Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Süleymanov M. F. Azərbaycan diyarı Lahıc (1994)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
İsmayılov Q. S. Quruçay və Köndələnçay vadisində qədim mədəniyyət izləri (1981)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 5 (1999)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 4 (1987)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 3 (1991)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Bilginler (2008)