Azərbaycan ədəbi dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti (1960)

Azərbaycan ədəbi dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti (1960)
Title:Azərbaycan ədəbi dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti
Author:Tərtib edənlər: S. A. Cəfərov, İ. Ə. Hacıyev, H. İ. Mirzəzadə, C. F. Bağırov
Translator:
Editor:C. F. Bağırov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərnəşr
Year:1960
Pages:211
ISBN:
File:PDF, 17.3 MB
Download:Click here

Azərbaycan ədəbi dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti. Tərtib edənlər: S. A. Cəfərov, İ. Ə. Hacıyev, H. İ. Mirzəzadə, C. F. Bağırov; Redaktor: C. F. Bağırov. Bakı: Azərnəşr, 1960, 211 s.

Lüğətə təxminən 6000 söz daxil edilmişdir.