Çingizoğlu Ə., Məmmədli B. Qarabağ 1918–1920–ci illərdə (2010)

Çingizoğlu Ə., Məmmədli B. Qarabağ 1918–1920–ci illərdə (2010) pdf


Çingizoğlu Ə., Məmmədli B. Qarabağ 1918–1920–ci illərdə (Sənədlərin izi ilə). Elmi redaktor: Ş. Səlimov. Sumqayıt: ADPU–nun mətbəəsi, 2010, 130 s. 

File format: PDF
File size: 17 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀