Çingizoğlu Ə. Qarşı yatan Qaradağ (1998)

Çingizoğlu Ə. Qarşı yatan Qaradağ (1998) pdf


Çingizoğlu Ə. Qarşı yatan Qaradağ (Etnoqrafik etüdlər, folklor örnəkləri, çöl axtarışları və gəzərki cizgiləri). Redaktor: N. Əlifov. Bakı: “Ozan”, 1998, 192 s.

File format: PDF
File size: 20.4 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀