Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. I. Kitap (1996)

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. I. Kitap (1996)
Title:Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. I. Kitap
Author:Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî
Translator:
Editor:
Language:
Series:
Place:
Publisher:
Year:
Pages:
ISBN:
File:
Download:Click here
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. I. Kitap. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Dağdat 304 numaralı yazmanın transkripsiyonu – dizini. 1. Baskı. Hazırlayanlar: Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996, XLII+428 s.