Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. IX. Kitap (2005)

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. IX. Kitap (2005)
Title:Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. IX. Kitap
Author:
Translator:
Editor:
Language:
Series:
Place:
Publisher:
Year:
Pages:
ISBN:
File:
Download:Click here
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. IX. Kitap. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Dağdat 306, Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 462, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 452 numaralı yazmaların mukayeseli transkripsiyonu – dizini. 1. Baskı. Hazırlayanlar: Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff; Kitap Editörü: M. Sabri Koz. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005, XLVIII+469 s.