Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. VI. Kitap (2002)

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. VI. Kitap (2002)
Title:Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. VI. Kitap. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan 1457 numaralı yazmanın transkripsiyonu – dizini
Author:Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî
Translator:
Editor:
Language:
Series:
Place:
Publisher:
Year:
Pages:
ISBN:
File:
Download:Click here
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. VI. Kitap. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan 1457 numaralı yazmanın transkripsiyonu – dizini. 1. Baskı. Hazırlayanlar: Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı; Redaksiyon: Robert Dankoff. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002, XXXVII+344 s.