Hacımurad İbrahimbəyli

Hacımurad İbrahimbəyli (rus. Хаджи Мурат Ибрагимбейли; d. 1924 – ö. 1999) — Sovet və Rusiya alimi, tarix elmləri doktoru, professor, SSRİ EA–nın müxbir üzvü, RTEA–nın akademiki (1995). 
    Hacımurad Hacıağa oğlu İbrahimbəyli 29 yanvar 1924–cü ildə Bakı şəhərində anadan olub.[1][2] Mənşəcə azərbaycanlı (?) və ya şapsuq idi. II Dünya müharibəsinin iştirakçısı olmuşdur; Sovet ordusunda hərbi xidmətini başa çatdıranda polkovnik rütbəsinə qədər yüksəlmişdi.[1][2][3]
1961–ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmiş, daha sonralar orada tarixdən dərs deməyə başlamış, 1973–cü ildən Hərb Tarixi İnstitutunda böyük elmi işçi, Böyük Vətən Müharibəsi tarixi şöbəsinin qrup rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.[1][2][3][4] Sovet hərb tarixi və Qafqaz xalqlarının tarixi üzrə görkəmli mütəxəssislərdən biri hesab edilən H.İ. həm də “Sovet Hərb Ensiklopediyası”nın elmi redaktoru idi.[1][2][3] Daha sonralar Ümumrusiya ictimai təşkilatı “Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyası”nın (rus. Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук») milli münasibətlər şöbəsinin akademik–katibi, Rusiya Federasiyası prezidenti yanında Siyasi məsləhət şurası millətlər palatasının üzvü, Azsaylı xalqların assosiasiyasının vitse–prezidenti vəzifələrini daşımışdır.[1][2][3][4][5]
    Onlarla monoqrafiya və yüzlərlə məqalənin müəllifi olan H.İ. 75 yaşında, 4 mart 1999–cu ildə vəfat etdi.[2]

Bəzi kitabları:  Ибрагимбейли Х. М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно–политической истории. Ответственный редактор: Н. А. Халфин. Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1969, 287 стр.
Ибрагимбейли Х. М. Страницы истории боевого содружества русского и Кавказских народов: 1853–1856 гг. Редактор: Е. А. Токаржевский. Баку: Азернешр, 1970, 231 стр.
Ибрагимбейли Х. М. Кавказ в Крымской войне 1853–1856 гг. и международные отношения. Ответственный редактор: Н. А. Халфин; Институт востоковедения АН СССР; АзГУ имени С. М. Кирова. Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1971, 402 стр.
Ибрагимбейли Х. М. Крах «Эдельвейса» и Ближний Восток. Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1977, 318 стр.

İstinadlar:
[1] “Ибрагимбейли Хаджи Мурат” // “eurasian-defence.ru” saytından 27-08-2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27-08-2018.
[2] “Якуб Патиев. Он первым рассказал правду. 28-01-2014” // “magas.su” saytından 27-08-2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27-08-2018.
[3] “Биография Ибрагимбейли Хаджи-Мурат” // “biographiya.com” saytından 27-08-2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27-08-2018.
[4] Ибрагимбейли Хаджи Мурат” // “baza.vgdru.com” saytından 27-08-2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27-08-2018.
[5] Память” // “right-partner.ru” saytından 27-08-2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27-08-2018.   

Related posts:

Mirzə Məhəmməd Mehdi Kövkəbi Astarabadi
Bayandurlu sultan Uzun Həsənin öz soyu və elinin tarixinə dair yazdırdıqları
Professor Douglas E. Streusand: the Safavid polity itself was neither distinctively Iranian
Approximate number of Armenians in the world, November 1922
Əli Əbdi bəy Şirazi: ... türk Hülakü xanın hökmü ilə ...
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Nəbibəyli Z. İ., Zəngilanlı M. A. Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası (2000)
Ənsərli M. M. Əhməd Zəki Vəlidi Toqan (1998)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild: regional coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild: iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild: fiziki coğrafiya (2014)
Əhməd Zəki Vəlidi. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası (2009)
Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bir türk milliyyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri (2010)
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (2013)
Yaqublu N. Q. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (2014)
Məmmədov X. M. Azərbaycan milli hərəkatı, 1875–1918–ci illər (1996)
Paşayev A. Ə. Cümhuriyyət parlamentinə gedən yol (2005)
Yaqublu N. Q. Türkiyənin azərbaycanlılara müstəqillik mücadələsində dəstəyi: Sovetlər dönəmi, 1920–1...
Əfəndiyev S. Şəki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti illərində (2003)
Yaqublu N. Q., Rüstəmli A. Xarici ölkələrin jurnalistikası (2007)
Yaqublu N. Q. Bakının qurtuluşu (2010)
Yaqublu N. Q. Müsavat partiyasının tarixi (1997)
Yaqublu N. Q. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası (2013)
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Çağımızın Siyavuşu (2014)