Hüseynzadə Ç. M. Orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər (2011)

Hüseynzadə Ç. M. Orta əsrlər ərəb dilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər (2011) pdf


Hüseynzadə Ç. M. Orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər. Elmi redaktorlar: K. Abdulla, M. Mirzəliyeva. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2011, 152 s.

File format: PDF
File size: 31.5 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀