Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Biblioqrafiya: üç dildə (2015)

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Biblioqrafiya: üç dildə (2015) pdf


Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Biblioqrafiya (üç dildə). Materialları toplayb nəşrə hazırlayan, giriş sözün müəllifi və redaktoru: N. Q. Yaqublu; Transliterasiya redaktoru: S. Xalidoğlu. Bakı: 2015, 464 s. ISBN 9789952827804

File format: PDF
File size: 3.85 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Bu biblioqrafiyada Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həyat və fəaliyyətini əks etdirən əsərlərinin ümumi siyahısı verilib. Üç dildə – Azərbaycan (s. 1–154), Türkiyə türkcəsi (s. 155–308) və rus (s. 309–463) dillərində hazırlanmış bu biblioqrafiyadan elm adamları, siyasi xadimlər, diplomatlar və tədqiqatçılar faydalana bilər.