Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. IV cild: 1917 – aprel 1918 (2013)

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. IV cild: 1917 – aprel 1918 (2013) pdf


Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. IV cild (1917 – aprel 1918). Araşdırıb toplayanı, ərəb əlifbasından latın qrafikasına çevirəni, ön sözün müəllifi, lüğətin tərtibçisi: Ş. A. Hüseynov; Transliterasiya redaktorları: Ş. Vəliyev, S. Mirzəyev. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2013, 456 s. ISBN 9789952264197

File format: PDF
File size: 46.3 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀