Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. V cild: 1918 – aprel 1920 (2014)

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. V cild: 1918 – aprel 1920 (2014) pdf


Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. V cild (1918 – aprel 1920). Araşdırıb toplayanı, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirəni, ön sözün müəllifi, lüğətin tərtibçisi: Ş. A. Hüseynov; Transliterasiya redaktorları: Ş. Vəliyev, S. Xalidoğlu (Mirzəyev). Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2014, 564 s. ISBN 9789952267945

File format: PDF
File size: 13.7 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀