Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri: mühacirət dövrü (Türkiyə, 1922–1929). I cild (2016)

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri: mühacirət dövrü (Türkiyə, 1922–1929). I cild (2016) pdf


Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri: mühacirət dövrü (Türkiyə, 1922–1929). I cild. Əsərləri toplayıb nəşrə hazırlayan, ön sözün və məqalənin müəllifi, lüğəti və izahları tərtib edən, redaktor: N. Q. Yaqublu; Transliterasiya redaktoru: S. Xalidoğlu. Bakı: “OL” NPKT, 2016, 600 s. ISBN 9789952494976

File format: PDF
File size: 28.2 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀