Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu (2018)

Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu (2018) pdf


Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu. Tərtib edən, ön sözün, qeyd və şərhlərin müəllifi: F. R. Cabbarov. Bakı: CBS Polygraphic Production, 2018, 136 s. ISBN 9789952511130

File format: PDF
File size: 3.28 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Kitabda Məhəmmədəmin Rəsulzadənin azərbaycanlı mühacir Süleyman Təkinərə Türkiyədə yaşadığı dövrdə yazdığı məktublar toplanıb. Azərbaycan mühacirəti tarixinin öyrənilməsi üçün qiymətli mənbə rolunu oynayan məktublar 1950-1955-ci illəri əhatə edir. Kitabda həmçinin M. Rəsulzadənin və S. Təkinərin ayrı-ayrı illərə aid çıxışları, məqalələri, fotoşəkilləri təqdim olunub.