Nesib Nesibli. Güney ile Kuzey Azerbaycan Sorunları (2017)

Nesib Nesibli. Güney ile Kuzey Azerbaycan Sorunları (2017) pdf


Nesib Nesibli. Güney ile Kuzey Azerbaycan Sorunları. 1. Baskı. Türkiye Türkçesine Aktaran: Bilal Hatemi; Editör: Selçuk Alkın; Tebriz Araştırmaları Derneği Yayınları Azerbaycan Dosyası I. Ankara: Tebaren Yayınları, 2017, 359 s.

File format: PDF
File size: 9.28 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀