Serdar Çavuşdere. Orta Çağ’da Venedik, Papalık ve Türkler, 1243–1353 (2017)

Serdar Çavuşdere. Orta Çağ'da Venedik, Papalık ve Türkler, 1243–1353 (2017) pdf


Serdar Çavuşdere. Orta Çağ’da Venedik, Papalık ve Türkler (1243–1353). Editör: Sahure Ergüzel; Yeditepe Yayınevi: 302, Araştırma–İnceleme: 245. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2017, 227 s. ISBN 9786059787543

File format: PDF
File size: 3.2 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Elinizdeki bu eser, XIV. yüzyılın ilk yarısında Ege Denizi ve adaları ile Türkiye ve Yunanistan kıyılarında başını Papalık ile Venedik’in çektiği Hıristiyan Batılı kuvvetler ile Aydınoğulları Beyliği’nin öncülüğündeki Türkler arasında cereyan eden egemenlik mücadelesini ele almaktadır. 1318 yılında Türk–Katalan ittifakının Girit Adası’nı tehdit etmesiyle başlayan bu mücadele döneminde Hıristiyan Batı’nın güç merkezlerinde, Türk ilerleyişinin durdurulması amacıyla ilk defa Türk karşıtı İttifak (Lega) ya da Birlik (Unione) tesisi gündeme gelmiştir. Yoğun diplomatik teşebbüslerin neticesinde Venedik, Papalık, Bizans İmparatorluğu, Kıbrıs Krallığı, Rodos Şövalyeleri, Naksos Dukalığı, Venedik’in Girit ve Eğriboz kolonileri ile bölgenin diğer Latin güçlerinin askerî katkılarıyla ilki 1334 ikincisi ise 1344 yılında olmak üzere iki defa vücuda getirilen Haçlı İttifak Donanması, doğrudan Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in hareket merkezi İzmir’i hedef almıştır. Dönemin Bizans kroniği Nikephoros Gregoras’ın ifadesiyle, “sadece İzmir’in ele geçirilerek Ege’de Latin çıkarlarının korunmasını değil esasında İzmir’in bir üs olarak kullanılıp, Türklerin Anadolu kıyılarından tamamen temizlenmesini amaçlayan” bu seferlerin, sonraki yüzyıllarda Hıristiyan Batı Dünyası’nın Türklere karşı genel tutumu hâline dönüştüğü görülecektir.

İçindekiler Kısaltmalar … 9
Giriş … 13
1. Bölüm Ege’nin Yeni Sakinleri: Türkler ve Latinler 1243-1304 … 19
ı. Batı Anadolu’da Bizans Hakimiyetinin Sonu, 1243-1295 … 21
2. Denizci Türkmen Beyliklerinin Doğuşu, 1282-1304 … 30
3. Latinterin Ege Adaları ve Kıyılarına Yerleşmesi, 1204-1304 … 36
2.Bölüm Türklerin Ege’de İlerleyişi ve “Passagium Particulare” 1304- 1334 … 43
1. Türklerin Ege’deki İlerleyişine Karşı Latinterin İlk Mukavemeti: Papalık, Cenovalı Zaccaria Ailesi ve Hospitalier Şövalye Tarikatı, 1304-1310 … 45
2. Ege’de İlk Büyük Çatışma Dönemi, 1310-1319 … 57
3. Türk – Katalan ittifakı ve Venedik Mülklerine Yapılan İlk Saldırılar, 1317-1321 … 65
4. Papa XXII. loannes’in Türklere Karşı “Yerel Direniş” Oluşturulması Yönündeki Girişimleri, 1318-1323 … 73
5. Türklere Karşı Latin Birliğinin Doğuşuna Yönelik İlk Teşebbüsler: Mar i no Sanudo Torsello, 1322-1327 … 76
6. Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Zaferleri ve Cenovalı Martino Zaccaria, 1327-1330 … 79
7. Türklere Karşı Donanma İttifakının Teşekkülü İçin Hazırlıklar, 1331-1333 … 89
8. Haçlı Donanma İttifakının Kurulması ve Müttefiklerin Edremit Zaferi, 1334 … 99
3.Bölüm Ege’de Egemenlik Mücadelesi ve İzmir Haçlı Seferi 1334-1353 … 109
1. Haçlı Donanma İttifakının Dağılışı ve Ege’de Kısa Süreli Barış Dönemi, 1334-1339 … 111
2. Umur Bey’in Önlenemez Yükselişi, 1339-1342 … 119
3. II. Haçlı Donanma İttifakının Teşekkülü İçin Hazırlıklar, 1341-1344 … 126
4. Haçlı Donanmasının İzmir’in Liman Kesimini Zaptı ve Umur Bey’in Karşı Saldırıları, 28 Ekim 1344-Mayıs 1345 … 133
5. Haçlı Seferi’nde İkinci Dalga: Viennois Veliahtı II. Humbert’in Haçlı Ordusunun Komutasını Alması ve İzmir Seferi, 1345-1347 … 143
6. Müttefikler Arasındaki Anlaşmazlıklar, Cenovalıların Konumu ve Umur Bey ile Gizli Barış Görüşmeleri, 1346-1347 … 148
7. Resmi Barış Görüşmeleri ve Umur Bey’in Şehadeti, 1347-1348 … 157
8. Hızır Bey ile Antlaşma, 18 Ağustos 1348 … 162
9. Haçlı Donanma İttifakının Dağılışı, 1348-1353 … 166
Sonuç … 173
Kaynakça … 183
Ekler … 199

Dizin … 227