Vəlişov N. T. Cəbrayıl ensiklopediyası (2013)

Vəlişov N. T. Cəbrayıl ensiklopediyası (2013) pdf


Vəlişov N. T. Cəbrayıl ensiklopediyası (Görkəmli şəxsiyyətlər, toponimlər, işğal xronologiyası, şəhidlər). Elmi redaktor: F. İmanov. Bakı: “Təknur” MMC, 2013, 624 s. ISBN 9789952445282

File format: PDF
File size: 24.4 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀