Yaqublu N. Q. Bakının qurtuluşu (2010)

Yaqublu N. Q. Bakının qurtuluşu (2010) pdf


Yaqublu N. Q. Bakının qurtuluşu (Bakının qurtuluşunun 90 illiyinə). Elmi redaktor: S. Məmmədli. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2010, 199 [50] s.

File format: PDF
File size: 15.5 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀